webmaster: INTEGRA SH
......................

ОКОЛО ТАЗИ МЕСТНОСТ "СВЕТИЛИЦАТА" И МЕТОХА КЪМ МАНАСТИРА "СВ.ПЕТЪР И СВ.ПАВЕЛ" Е ВЪЗНИКНАЛ ГР. ЛЯСКОВЕЦ. ПОД ГОЛЯМО ДЪРВО СА ИЗВЪРШВАНИ РАЗЛИЧНИ ОБРЯДИ, А ПО-КЪСНО ДЪРВОТО Е ВГРАДЕНО В ПОСТРОЕНАТА ЦЪРКВА "СВ.НИКОЛА", КЪМ КОЕТО СЛЕД ВРЕМЕ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАТ И ОСТАНАЛИТЕ ЧЕТИРИ МАХАЛИ, ТАКА СЕ СЪЗДАВА ГР.ЛЯСКОВЕЦ, СПОМЕНАТ ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ОФИЦИАЛЕН ТУРСКИ ФЕРМАН ОТ 1538 Г. ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ЖИВОТ ОЩЕ ПО ВРЕМЕ НА ТРАКИТЕ, ТУК СА ОТКРИТИТЕ ПРИ НЕСИСТЕМНИ РАЗКОПКИ ПЛОСКИ МОГИЛНИ ПОГРЕБЕНИЯ С ИЗГАРЯНЕ НА ТРУПА С АМУЛЕТИ, РИМСКИ МОНЕТИ, КЕРАМИКА, ОБРОЧНА ПЛОЧА С ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ТРАКИЙСКИ КОННИК. НАМЕРЕНАТА МОНЕТА ОТ ВРЕМЕТО НА ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ЖИВОТ И ПОМИНЪК В ГОДИНИТЕ, ПРЕДИ ПАДАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ ПОД ТУРСКО РОБСТВО. ЕДНА СВЯТА МЕСТНОСТ ЗА ЛЯСКОВЧАНИ, НАРЕЧЕНА ОТ ПРЕДЦИТЕ НИ "СВЕТИЦАТА"! ТУР. Д-ВО"ЯНТРА 1915"

галерия хотел
галерия басейн
наблизо
видео